รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

8 กันยายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ E130099สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 3 โทร. 053-935072

รายละเอียด >> https://cmu.to/AMSCMUADMIN

แกลลอรี่