เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

30 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563
สนใจสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php
แกลลอรี่