คนไทยมีดีเฟสติวัล 2022 เที่ยว ชม ช๊อป

16 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานในการจัดงาน คนไทยมีดีเฟสติวัล 2022 เที่ยว ชม ช๊อป ภายใต้โครงการมีดี แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างผู้ประกอบการต่างวัย โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาวบุษยา ใจสว่างรอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิด ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้ได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกำลังของสังคมได้ ภายในงานพบกับการแสดงการเต้นบาสโลบ โดยศูนย์พฤฒพลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของดีจาก 17 จังหวัด อาหารอร่อยจากร้านเด็ด และการประกวดการแข่งขันดนตรีโฟล์กซอง 9 วงไฟแรง จากน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานสังคีต (อ่างแก้ว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่