คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E190154 และ ตำแหน่งเลขที่ E190155 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12 พฤศจิกายน 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E190154 และ ตำแหน่งเลขที่ E190155 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)