ภาคธุรกิจ จะมีส่วนร่วมและแนวทางฟื้นฟูป่าดอยสุเทพได้อย่างไร

28 สิงหาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

ภาคธุรกิจ จะมีส่วนร่วมและแนวทางฟื้นฟูป่าดอยสุเทพได้อย่างไร???
เชิญรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ ในงาน เสวนาดอยสุเทพ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ "ฟื้นฟูป่าดอยสุเทพหลังไฟไหม้อย่างไร?.... ให้ยั่งยืน"

จัดครั้งที่ 3 ภาคธุรกิจ
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

รับชมฟรี!!
ผ่านทางเพจ Facebook ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ
https://www.facebook.com/DSNC.SciCMU

และแอปพลิเคชัน Zoom
https://cmu-th.zoom.us/j/91088198462


ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง
https://forms.gle/wcFW1znLmRvHpUQn8

แกลลอรี่