ICDI ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่ กับมหาบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.

25 มีนาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่ กับมหาบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ ครั้งที่ 56 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่