คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม CMU GAMES: Sports Day & Spirit Night 2018

8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเชียร์ เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้เข้าร่วมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่แข่งขันกีฬาและการเชียร์ ในกิจกรรม CMU GAMES : Sports Day & Spirit Night 2018 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กีฬาในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจให้สมบูรณ์ แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 12 รางวัล ดังนี้
 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Spirit Night
 2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน All Day
 3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสแตนด์เชียร์
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันผู้นำเชียร์
 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันสันทนาการ
 6. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ CMU Freshy Game
 7. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรวมการแข่งขันกรีทา
 8. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีทา ฝ่ายชาย
 9. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกรีทา ฝ่ายหญิง
 10. รางวัลเจ้าเหรียญทองกรีทา ฝ่ายชาย
 11. รางวัลเจ้าเหรียญทองกรีทา ฝ่ายหญิง
 12. รางวัล Popular Vote ขวัญใจ 65 Hair Studio 
แกลลอรี่