การดูแลและพัฒนาสุขภาวะทางจิตให้แก่นักศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

9 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ "การดูแลและพัฒนาสุขภาวะทางจิตให้แก่นักศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา" บรรยายโดยอาจารย์ แพทย์หญิง ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์ม, อาจารย์ไปรดา วาร์นาโด และพยาบาลวิชาชีพ สุดรัก พิละกันทา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ารับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและมอบของแทนคำขอบคุณแก่วิทยากร
แกลลอรี่