คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเจรจาความร่วมมือกับ Faculty of Architecture, National University of Laos

13 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ Faculty of Architecture, National University of Laos ประเทศลาว พร้อมด้วยผู้บริหารจาก Guangzhou Nansha Bird Park Agriculture Technology Co., Ltd และ School of Architecture, South China University of Technology ประเทศจีน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร Faculty of Architecture, National University of Laos ให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนหารือการดำเนินการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ 2023 Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and ASEAN International Colleges Design and Construction Competition และร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม Workshop ในอนาคตต่อไป
แกลลอรี่