กำหนดการการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565

10 มิถุนายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

กำหนดการการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2565
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live : Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.