นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ นำทีม Smart Tech Lab รองแชมป์จากเวที R2M ครั้งที่ 9 รอบภูมิภาค

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์


นางสาวมัลลิกา โอศิริพันธุ์ นายสุรจิต ชัยภูมิ และ นางสาวญาณิศา ยอดสวัสดิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ นางสาวชนิดาภา แก้วประสิทธิ์ และนายสุวัจน์ พรพุทธศรี คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีม Smart Tech Lab คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market Thailand 9th : R2M 9th) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) จากการนำเสนอผลงานชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน NPM1 สำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน โดยเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากระดับภูมิภาค ทั้งหมด จำนวน 9 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP
 
แกลลอรี่