คณะผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เข้าพบคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต

18 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหาร เข้าพบคุณอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฝึกสัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ในอนาคต ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่