คณบดีพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย น.สพ.ปฐมวัฒน์ ยงสถาพรพิสิฐ ประธานชมรมฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
แกลลอรี่