รับสมัครอาจารย์พยาบาล (คุณวุฒิปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิ.ย. 2567

10 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์พยาบาล (คุณวุฒิปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 26,250 บาท 
สนใจสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/  (ระบบปิดเวลา 16.30 น.)
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-949071 (คุณเบญจพร)

แกลลอรี่