คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ E๑๙๐๑๓๗ และตำแหน่งเลขที่ E๑๙๐๑๔๖ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ธันวาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ E๑๙๐๑๓๗ และตำแหน่งเลขที่ E๑๙๐๑๔๖ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

--> คลิกดูรายละเอียดที่นี่