คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 1 ตำแหน่ง

8 ตุลาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131007 สังกัด งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

สมัครงานออนไลน์ คลิกแกลลอรี่