วิศวฯ ร่วมส่งมอบแบบก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 แก่คณะเทคนิคการแพทย์

28 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมพิธีส่งมอบแบบก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 แก่คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มช.โดยโครงการดังกล่าวเป็นดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=27834