ชาววิศวฯ มช. รวมแรงใจ ใส่แรงกาย ร่วมงานจิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. – 16.00 น. โดยรับผิดชอบทาสีรั้ว มช. บริเวณทิศใต้ติดคันคลองชลประทาน ตั้งแต่ประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยไปจนถึงสี่แยกตลาดต้นพยอม อนึ่ง โครงการดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา) เพื่อส่งเสริม อีกทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร รวมถึงนักศึกษา มช. มีจิตอาสา พร้อมพัฒนาตนเองเป็นต้นแบบการเอื้อเฟื้อแก่ส่วนรวมhttps://eng.cmu.ac.th/?p=28646  ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28646
แกลลอรี่