คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูธีรสุตพจน์, ดร.นื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

18 เมษายน 2566

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูธีรสุตพจน์, ดร.
เจ้าอาวาสวัดผาลาด เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร
ราชทินนามเดิมที่ พระครูธีรสุตพจน์ เป็น
พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก (ทผจล.ชอ.)
(สมณศักดิ์เดิม)
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จต.ชอ.วิ.)
#RxCMU #เภสัชมช
แกลลอรี่