วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2567 ภายใต้งาน “สร้างครูดี สู่สังคมไทย”

2 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2567 ภายใต้งาน “สร้างครูดี สู่สังคมไทย” ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 โดยวัตถุประสงค์ของงานดังกล่าวเพื่อรำลึกถึงคุณความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะศึกษาศาสตร์ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่