ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เข้าพบปศุสัตว์เขต 5

11 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ คุณชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 และคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ งานวิจัย และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ตลอดจนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์ร่วมกัน ณ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565
แกลลอรี่