*** มาแล้ววว เวิร์คช็อปภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. มช. ฟรี!! ***

22 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

*** มาแล้ววว เวิร์คช็อปภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. มช. ฟรี!! ***
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยฝึกให้น้องๆ กล้าพูด และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
เทอม 1/2566 นี้ พบกันในสถานที่ใหม่ นั่นคือ สำนักหอสมุด ชั้น 2 ห้อง 201 กับโครงการดีๆ ที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Reading, Writing, Speaking และ Listening ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าของภาษา Ms. Sarah Seymour และ Ms. Pam Haban

เรียนรู้ฟรีในรูปแบบแบบ On-site พบกับกิจกรรมมากมายในแต่ละสัปดาห์ ที่จะช่วยให้น้องๆ มั่นใจทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

โครงการ CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation (ICDI)) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไประหว่างคณะบนมาตรฐาน CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

คลิกลิงก์ https://cmu.to/ISSIwksps12023 หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วม MS Teams ได้แล้ววันนี้ แล้วพบกันนะคะ!
แกลลอรี่