คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562

26 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2562 จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563 ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร-ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
แกลลอรี่