รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

23 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผลงานวิจัยระดับดี (สาขาสังคมวิทยา)
เรื่อง “หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ” 
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่