ขอเชิญร่วมงาน MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

12 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน...

MED CMU Quality Fair ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

18-19 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.


: ผ่านระบบ ZOOM Meeting

แกลลอรี่