ชวนฟัง ! Webinar Update นโยบายการใช้ MS Teams ปีการศึกษา 2567

25 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ชวนฟัง ! Webinar Update นโยบายการใช้ MS Teams ปีการศึกษา 2567
.
เตรียมพร้อมก่อนความเปลี่ยนแปลงจะมาถึง
  • เทอมหน้า MS Teams จะใช้ได้หรือไม่?
  • MS Teams จะปิดตัวลงหรือไม่?
  • ชาว มช.ต้องเตรียมตัวอย่างไร
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 67
เวลา 16.15 - 16.45 น.
ผ่าน Zoom Meeting
พบกับ
  • รศ. ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย (ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ (ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้)
ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/MsTeams167
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo?fbid=903660774888953&set=a.560534102534957
แกลลอรี่