คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานคณะฯ

6 ตุลาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

อ.ทพ.ยุทธการ อัศว์ไชยตระกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมพร้อมด้วย ผศ.ทพญ.ดร.อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสศึกษาดูงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63
แกลลอรี่