พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มช. และโรงพยาบาลเมดพาร์ค

10 กันยายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มช. และโรงพยาบาลเมดพาร์ค เพื่อก่อให้เกิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริการสุขภาพ และการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักแก้ไขการพูด โดยมี ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และนพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาล ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม Furum 1 โรงพยาบาลเมดพาร์ค เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
แกลลอรี่