มช. ห่วงใยสุขภาพ มอบหน้ากากอนามัยป้องกัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้แก่นักศึกษา

8 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยสุขภาพมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก KN95 จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้เกิดมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีจำนวนปริมาณเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบฯ ซึ่งมีนายกาญจน์วัชรบดี ชัยชาญ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ เป็นผู้แทนนักศึกษามารับมอบ ณ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564
แกลลอรี่