นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2564

14 ธันวาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ รัตนบุตร นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทการประกวดชุดรับประทานอาหาร โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่


การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดย กรมราชทัณฑ์ มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนารูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาด สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเครื่องเรือนไม้ของกรมราชทัณฑ์ สร้างความเข้าใจให้สังคมเกิดการยอมรับและการให้อภัยผู้ต้องขัง ผ่านผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ หวังเพิ่มมูลค่า ทันสมัย เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ ยกระดับฝีมือผู้ต้องขัง ในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ โดยมีคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ร่วมเป็นผู้ตัดสินผลงาน โดยมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 153 ชิ้นงาน

แกลลอรี่