คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

26 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

            เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนำโดย Mr. Kenji Terasawa (VP & GM Chemical Business) และ Mr. Narin Sayanwisuttikam (VP Technical Sales & Marketing) ในโอกาสเข้าพบ เพื่อร่วมหารือในประเด็น Research collaboration ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคต ณ ห้องประชุมบัวเรศคำทอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้นำชมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ณ อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ฉิมอุปละ ผู้บริหารจัดการห้องปฏิบัติการกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล
แกลลอรี่