คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ EP190056

27 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ตำแหน่งเลขที่ EP190056  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาสหวิทยาการ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์)  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TVRFNE9BPT0-T0RZNU5nPT0 

แกลลอรี่