รวมพลคน ENTANEER ผู้มีดนตรีในหัวใจ สโมฯ วิศวฯ มช. จัดใหญ่ NUT 2023 – ENTANEER GEAR NIGHT

1 มีนาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “NUT 2023 – ENTANEER GEAR NIGHT” มหกรรมดนตรี ประจำปี 2566 ภายในงานมีการแสดงจากสมาชิกชมรมดนตรี ได้แก่ วง TOMATO KETCHUP, LOTTORY KITCHEN, YOH และ YELLOW MANGO นอกจากนี้ยังมี Cover Dance, Random Dance รวมถึงบูธกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 นับเป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการทำงาน การสื่อสาร ฝึกวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน สร้างประสบการณ์ทำงานร่วมกัน อีกทั้งสร้าง ความสามัคคีเป็นหมู่คณะ โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.45 น. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=31931