วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

5 กรกฎาคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.45 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่สืบไป

ในการนี้ เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้นำถวายเทียนพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัย และเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
แกลลอรี่