คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 57

22 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 57 ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=62 

แกลลอรี่