ขออักษรลำดับขั้น V ภาคการศึกษาที่ 1/2566

11 กรกฎาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขออักษรลำดับขั้น V ผ่านระบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันที่ 10-14 ก.ค. 2566 ที่ https://cmu.to/requestV166  

คู่มือการใช้งาน
https://cmu.to/visitingTH
แกลลอรี่