ต้อนรับกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

17 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้แทนสำนักพิมพ์ AKKAR Books กรุงนิวเดลี ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย มอบหนังสือภาษาฮินดี จำนวน 20 เล่ม เนื่องในโอกาสวัน Hindi Divas ให้ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาภาษาฮินดี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารตี อยุทธคร ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hindi Divas เป็นวันสำคัญของประเทศอินเดีย เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลอินเดียประกาศให้ภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการของประเทศ ซึ่งภาษาฮินดีจัดได้ว่าเป็นภาษาอินโด – อารยัน ที่เขียนด้วยอักษรเทวนาครีและเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลกรองจากภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาจีนกลาง
แกลลอรี่