มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2023

14 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2023 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาได้รับการจัดอันดับ 1,422 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 10 แห่ง
โดยผลการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปีนี้ อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 224 ของโลก) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 256 ของโลก) และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 601-650 ของโลก)โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับในด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) อยู่อันดับที่ 264 ของโลก ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6 อันดับ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าน้ำหนักการให้คะแนนมากที่สุด และตัวชี้วัดนี้ มช. ถูกจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี


ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS World University Ranking พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน ซึ่งมีค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย Academic reputation : ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) Employer Reputation : การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) Faculty Student : สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (20%) Citations per Faculty : ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) International Faculty : สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) และ International Student : สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (5%)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย

แกลลอรี่