พยาบาลสาร มช. ได้รับการจัดอันดับวารสารไทย ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2564 - 2567 ในกลุ่มที่ 1

23 กรกฎาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


พยาบาลสาร (Nursing Journal) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับวารสารไทย ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2564 - 2567 ในกลุ่มที่ 1  ท่านสามารถรับชมพยาบาลสาร ฉบับปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing


#nursecmu #พยาบาลเชียงใหม่ #พยาบาลมช
Website : https://www.nurse.cmu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/nursecmu
Line : @nursecmu หรือ https://lin.ee/gSYCdAB
Twitter : @nursecmu Youtube : NURSE CMU  https://cmu.to/aeM0j

แกลลอรี่