ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2563 (Museum Thailand Popular Vote 2020)

18 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ภายใต้งานศิลปวัฒนธรรมและชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2563 (Museum Thailand Popular Vote 2020) จากคะแนนความนิยมของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (https://www.museumthailand.com/th/top-like)
.

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม เข้ารับรางวัลจากคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม กรุงเทพมหานคร
.

ทั้งนี้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 4 ปีต่อเนื่อง ดังนี้
*** ปี 2563 Museum Thailand Awards 2020
รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2563
(Museum Thailand Popular Vote 2020) ลำดับที่ 4
โดยเป็น 1 ใน 10 อันดับจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
จากทั่วประเทศมากกว่า 1,500 แห่ง
วัดจากคะแนนความนิยมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์
(https://www.museumthailand.com/th/top-like)

*** ปี 2562 Museum Thailand Awards 2019
รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2562
(Museum Thailand Popular Vote 2019)
และรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ดีเด่น ด้านกระบวนการเรียนรู้
(Awards for Outstanding Learning Process)
ประเภทพิพิธภัณฑ์สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม

*** ปี 2561 Museum Thailand Awards 2018
รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2561
(Museum Thailand Popular Vote 2018)
และรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ด้านวัฒนธรรม
(Second Runner Up in Culture)
ประเภทพิพิธภัณฑ์สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม

*** ปี 2560 Museum Thailand Awards 2017
รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ขวัญใจมหาชน ประจำปี 2560
(Museum Thailand Popular Vote 2017)

ขอขอบคุณภาพจาก : ทีมงานมิวเซียมไทยแลนด์
แกลลอรี่