คณะเทคนิคการแพทย์ มช. จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

28 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานด้วยวาจาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ณ ลานกิจกรรม และห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567
แกลลอรี่