พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

20 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีอันดีงาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่