ชมรมผู้อาวุโสวิศวฯ มช. รวมพลังคณะฯ และชมรมส่งเสริมกีฬาคนพิการ ชม. จัดแข่งเปตองการกุศล

7 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชมรมผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และชมรมส่งเสริมกีฬา คนพิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแข่งขันเปตองการกุศล วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเปตองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ออันดีระหว่างสมาชิกในชมรมฯ ส่งเสริมให้ทั้งผู้สูงวัย ตลอดจนผู้พิการ รวมถึงคนปกติสามารถเล่นกีฬาร่วมกัน ก่อเกิดพลังสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดังกล่าว พิธีเปิดมีรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย ประธานชมรมผู้อาวุโส วิศวฯ มช. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง  ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30466
แกลลอรี่