คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565

10 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565

รศ.ดร.วินิจ เจียมสกุล
"เคมี 07 "

คุณบุญชัย พานิชการ
"เคมี 27"

คุณกนก อินทรวิจิตร
"ธรณีวิทยา 22"

อ่านประกาศ https://www.facebook.com/CMUAAOFFICIAL/posts/3269791096565769

FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
แกลลอรี่