พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ Coe College

21 มกราคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการกับ Coe College ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาวิชาภาษาไทยและสังคมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม HB7211 
แกลลอรี่