ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนมอบโครงกระดูกวาฬบรูด้า เพศผู้ ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจได้มาศึกษา

16 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ที่มอบโครงกระดูกวาฬบรูด้า เพศผู้ ให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจได้มาศึกษาต่อไป โดยการรับมอบโครงกระดูกวาฬบรูด้าในครั้งนี้ นำทีมโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่