ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าคารวะและสวัสดีใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.เนื่องในเทศกาลปีใหม่

11 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี นำคณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าคารวะและสวัสดีใหม่ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่