เชียงใหม่รุกจัดแคมเปญ “Visit Chiang Mai, I Miss You” Showcase ท่องเที่ยวล้านนาสร้างสรรค์มาตรฐาน SHA

12 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่รุกจัดแคมเปญ “Visit Chiang Mai, I Miss You” เปิดเชียงใหม่ให้คิดถึงดึงนักท่องเที่ยว สัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบล้านนาเชิงสร้างสรรค์และมาตรฐาน New Normal สร้างมิติใหม่ให้หายคิดถึง เชียงใหม่ภายใต้ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมด้านสุขภาพ(Wellness-Spa) อาหาร (Gastronomy) และงานศิลปะ-หัตถกรรม(Art and Crafts) ผ่านPlatform www.chiangmaiimissyou.com พร้อมสร้างความมั่นใจให้ นักท่องเที่ยวมีความสุขและสบายใจในการบริการภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety and Health Administration)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้จัดงาน “Visit Chiang Mai, I Miss You” เปิดเชียงใหม่ให้คิดถึง  ภายใต้แนวคิด “Lanna High Tea : จิบชา ล้านนา สร้างสรรค์” ขึ้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ แนวใหม่ภายใต้แนวคิดล้านนาเชิงสร้างสรรค์ที่จะแยกหมวดหมู่สินค้า-บริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ได้แก่ ด้านสุขภาพ (Wellness-Spa) อาหาร (Gastronomy) และงานศิลปะ-หัตถกรรม (Art and Crafts) โดยได้เชิญสื่อมวลชนจากส่วนกลางและในพื้นที่มาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้  เพื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

  1. การออกบู้ธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสินค้าและบริการที่มีศักยภาพที่โดดเด่น ได้แก่ บู้ธชาปู่หมื่น บู้ธประชาสัมพันธ์เว็บไซต์-Platform Chiang Mai I Miss You บู้ธด้านอาหาร หัตถกรรมงาน และด้านบริการสุขภาพรวม 10 บู้ธ 
  2. การเสวนา "Lanna High Tea: จิบชา ล้านนา สร้างสรรค์ฟังเรื่องเล่า” โดย  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , นายยุทธศักด์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวอรเนศ ดีคาบาเลส ดารานักแสดงชาวเชียงใหม่จากดอยปู่หมื่น และ ด.ญ.รไร สุวีรานนท์ เจ้าของเพจเรไรรายวัน 
  3. การเผยแพร่การให้บริการภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety and Health Administration) ด้านเดินทางและภัตตาคาร ณ ขันโตกศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่


“การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่จะนำผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ ภายใต้ แนวคิดล้านนาเชิงสร้างสรรค์ที่ผนวกกับภูมิปัญญามาแนะนำให้นักท่องเที่ยวหายคิดถึง  แปลงความรู้เป็นต้นทุนของชุมชนด้วยการบูรณาการศาสตร์ปัจจุบัน เช่น การออกแบบ การผลิต การตลาด โดยอาศัยวิธีการ เครื่องมือ และ เทคโนโลยีที่มีศักยภาพเข้าถึงได้สะดวก เช่น Story Telling, Digital Technology และ New Media เป็นต้น ซึ่งจะต่อยอดให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนได้ เช่น งานหัตถกรรมจากบ้านเหมืองกุง-ตองกาย -บ้านถวาย บ่อสร้าง เป็นต้น เมนูอาหารล้านนาประยุกต์แบบล้านนาเบนโตะเพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร  รวมถึงการรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญา-สมุนไพรพื้นถิ่น เป็นต้น”


นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจาก รัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปลดล็อคเปิดกิจการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้มีการเปิดเที่ยวบินภายประเทศ และข้ามภูมิภาคมากขึ้น โดยช่วงที่ผ่านมามีมาตรการเข้มในการเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ตัวเลขในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้เร่งกระบวนการให้เกิดการตื่นตัวของนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมและแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมกับการสร้างมาตรฐานบริการภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety and Health Administration)

ในกิจกรรม “Visit Chiang Mai, I Miss You” เปิดเชียงใหม่ให้คิดถึง จะมีการมอบใบประกาศสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน SHA โดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทีผ่านมาตรฐานแล้ว 215 กิจการ ได้แก่ โรงแรม ที่พัก สถานที่จัดประชุม 130 แห่ง ภัตตาคาร ร้านอาหาร 15 แห่ง นันทนาการและท่องเที่ยว 14 แห่ง ยานพาหนะ 5 บริษัท บริษัทนำเที่ยว 15 บริษัท สุขภาพและความงาม 22 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 5 แห่ง สนามกอล์ฟ 4 แห่ง การจัดกิจกรรม 1 แห่ง และร้านค้าของที่ระลึก 4 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ในอนาคต

นอกจากนั้นภายในงาน ททท. ได้เปิดตัวเว็ปไซด์ "Chiang Mai I Miss You” ที่จะมีการจัดโปรโมชั่น กระตุ้นการท่องเที่ยว โดยท่านใดที่ลงทะเบียนในเว็ปดังกล่าว จะได้รับ Gift Voucher และโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมายมาแจก ให้เที่ยวเชียงใหม่อย่างจุใจจนหายคิดถึง โดยจะมีหมวดหมู่กิจการ ได้แก่ ร้านอาหาร– คาเฟ่ โรงแรม สปา บริษัททัวร์ ของที่ระลึก และรถเช่า เป็นต้น

แกลลอรี่