มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรสมัยที่ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรสมัยที่ 8 (วาระปี พ.ศ. 2566 - 2568) โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่