คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง สถาปนิก

10 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง สถาปนิก อัตราเลขที่ S4310006 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร 4 ปี) และอัตราเงินเดือน 21,330 บาท (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)

รายละเอียดการสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม 0-5394-2810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน

แกลลอรี่